tmcp
tmcp
tmcp
amtk

生肖最大间隔排行(点击按钮查看详细记录)

排名 号码 总计↓ 连开 间隔 遗漏
 • 1 205 2 116 11
 • 2 239 3 99 7
 • 3 214 2 96 0
 • 4 215 3 74 20
 • 5 237 2 66 5
 • 6 244 3 61 16
 • 7 229 3 60 1
 • 8 251 3 58 15
 • 9 246 3 56 6
 • 10 247 3 54 31
 • 11 234 2 52 2
 • 12 239 3 51 28
生肖最大间隔说明:生肖最多间隔,即间隔次数最多的号码;是根据自2002年以后到今(总共2748期)的开奖结果中,生肖(鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪)分别间隔的次数统计,按号码间隔的次数进行由高到低排序统计;其中号码间隔次数最多,总共开出116次,而号码间隔最少,仅为51次;